Valg av kondensator

Så lenge det er snakk om en motor/driftskondensator eller en startkondensator er dette relativt enkelt.

Det er 2 ting som er viktige her, det ene er uF-verdien (kapasitansen), det andre er spenningsveriden (V AC).

1) Kapasitansen (uF-verdien) bør være så nær som mulig den opprinnelige kondensatoren. Et par prosent avvik går som regel fint, men helst ikke mer.

2) Spenningsverdien bær være ca lik eller høyere. Dvs, om kondensatoren har 400, 425 eller 450V har ikke så mye å si, det viktige her er man ikke bytter ut en 400V+ kondensator med en på 250V, 320V eller tilsvarende.

Grovt sett regner man (i 230V strømnett) at en kondensator på rundt 250-300V AC er en startkondensator, mens en kondensator på 400V+ er en driftskondenastor.
Man kan alltid sette inn en høyere spenningsverdi, men ikke (mye) lavere. En driftskondensator kan erstatte en startkondensator, men ikke motsatt.
Det står mer om dette i neste kapittel hvis du er interessert 🙂

Er du i tvil, send oss gjerne en epost med bilde av den gamle. Er den gamle “sprengt”, hender det at det står kondensator-verdien på motorskiltet.

En startkondenastor benyttes for å hjelpe tungstartede motorer i gang. Den er typisk koblet til enten et tidsrelé eller en turtalls-/sentrifugalbryter e.l., som gjør at den kobler ut så fort motoren er i gang.

Disse er ofte på rundt 250-300V AC, og litt “enklere” konstruksjon enn en driftskondensator, som må tåle høye, kontinuerlige belastninger.

En driftskondensator (eller motorkondensator) er typisk på 400-450V AC. Disse er i kontinuerlig drift når motoren er i gang, og benyttes ofte på 1-fas motorer for å hjelpe til med å skape et roterende magnetisk felt mens motoren kjører (veldig enkelt forklart). Hvis feil kapasitans benyttes, kan det føre til et ujevnt magnetisk felt rundt rotoren, og skpe ujevn rotasjon, spesielt under belastning. Dette kan dermed øke motorens støy, strømforbrutk, føre til nedstatt ytelse og overoppheting av motoren.

En motor kan ha både en startkondensator og en driftskondensator, dog gjelder dette typisk “større” motorer. Mindre viftemotorer, jacuuzi/boblebad, kompressorer o.l. har som regel kun driftskondensator.

Det finnes kondensatorer som er “2 i 1”, altså at den har 2 forskjellige uF-verdier i et og samme hus, men disse er relativt sjeldne, og de aller fleste har evt 2 løse kondensatorer.

Ved en slik ombygging er en tommelfingerregel å benytte ca 70-75uF per kW. Det er viktig å benytte driftskondensatorer på 400V+. Våre største driftskondensatorer er per dags dato 100uF.

Trenger man mer enn det kan man koble sammen flere i parallell.
For eksempel kan man benytte 2stk 75uF i parallell hvis man trenger 150uF. Evt 1stk 70uF og 1stk 80uF – kondensatorene trenger ikke være like store, men det er en fordel.

Ved en slik ombygging vil motoren ikke oppnå full effekt, så det er viktig å ikke overbelaste motoren, da den nok ikke er like “sterk” som på 3-fas nett. Dog er det normalt sett ikke noe problem, så lenge man er klar over dette. Det er viktig å passe på at motoren klarer å starte, og at den ikke står og “durer” for lenge. I så fall kan det være den må “hjelpes” i gang, eller at det bør monteres en startkondensator f.eks.

En bedre (men en dyrere) løsning for større motorer (typisk 1.5kW+), eller hvis man trenger fult moment er en frekvensomformer. Vi fører også dette, men det er ikke alle verdier vi har på lager til enhver tid. Ta gjerne kontakt med oss!

Noen av våre kondensatorer har 4 tilkoblinger i stedet for 2. De har i så fall kun 2 ulike “poler” internt, men hver “pol” har igjen 2 kabelsko. Du kobler da bare til 1 ledning på hver side. 🙂